Elke keer opnieuw ontstaat er verbazing als er vanuit het niets "iets nieuws"

ontstaat en dat nieuwe uiteindelijk weer terug gaat in "het niets"...

Zo gebeurt dat ook met onze opdrachten. Uit verwachte of onverwachte

hoek komt iemand “zomaar” op ons pad met het doel om iets te laten

bouwen. Wij doen in de acquisitiefase (ACQ) enorm ons best om het werk

daadwerkelijk binnen te halen. De klanten vertrouwen hun ideeën aan ons

toe en wij hangen daar naar eer en geweten een correcte prijs aan. Als die

prijs de juiste blijkt te zijn mogen wij het werk een projectnummer geven en

wordt het ingepland en voorbereidt (WVB). De uitvoerder en de vaklieden

worden in het werk betrokken, het project wordt in hun handen gelegd, er

worden afspraken gemaakt met leveranciers en onderaannemers en we gaan

met veel enthousiasme aan de gang met ons vakmanschap (UITV). We bouwen

in de meeste gevallen nog steeds zeer traditioneel, eigenlijk hetzelfde als de Egyptenaren het al deden... Van onderen naar boven de ruwbouw en andersom de afbouw tot we ons zelf er letterlijk uitwerken als het project volledig is afgerond en wordt opgeleverd, terug aan de opdrachtgever (OPL). Wij hebben de kwaliteit van ons handelen in een bepaalde, afgeronde periode kunnen tonen en eindigen bij de eindoplevering weer met niets en dat is elke keer weer vreemd. Het is absoluut een moment van trots en tegelijkertijd ook een moment van echt loslaten.

 

Maar het mooie komt dan pas! Dan blijkt dat "De Creatiespiraal" zijn werk gaat doen. Door onze inzet en het enthousiasme van al onze medewerkers ontstaat er een positieve beweging die zijn vruchten afwerpt. Uit (on)verwachte hoek komt een nieuwe opdrachtgever met een nieuwe wens en wij krijgen weer het vertrouwen om ons vakmanschap om te zetten in kwaliteit. En nu, weer zoveel jaar later, is het magisch om te mogen constateren wat De Creatiespiraal ons heeft gebracht. Dankbaar zijn wij voor onze medewerkers en opdrachtgevers en dat wij door die Creativiteit nu al meer dan 70 jaar mogen bestaan en door kunnen gaan met bouwen. En wij blijven dat heel graag doen voor u, met heel veel Liefde!

 

"De Creatiespiraal" is een inspirerend boek van Marinus Knoope

De Creatiespiraal

VERTROUWEN  |  VAKMANSCHAP  |  KWALITEIT  

BG logo new.jpg