Lindenhofje, Lindengracht 94-112 - Amsterdam 620012

Werk:  Restauratie en renovatie kinderhospice

Omzetklasse:  A

Opdrachtgever:  Roomsch Catholiek Oude-Armen Kantoor (RCOAK)

Architect:  Archivolt architecten bv (vh Peeters en Boogers)

 

                                                                                                                  

Een enthousiaste buurman, Tafelronde 181, Stichting Ouderen aan de Knoppen, een goed gesprek met Frans Boogers, goedkeuring door Archivolt Architecten, de zegen van het regentencollege van het Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor, een hele scherpe prijs en een correcte besteding hadden tot gevolg dat bouw- en aannemingsbedrijf JC Nieuwenhuizen BV de eer kreeg om aan de Lindengracht 94 –112 in de Jordaan een grootscheepse renovatie en restauratie van het Lindenhofje de dato 1801 uit te voeren, alwaar het Leger des Heils een kinderhospice (d.i. palliatieve zorg voor kinderen) tot leven bracht ……  Vertrouwen, vakmanschap en kwaliteit kregen bij dit project een extra dimensie.

 

 

 

 

 

 

Please reload

Zoek op categorie
Zoek op plaats
Please reload

VERTROUWEN  |  VAKMANSCHAP  |  KWALITEIT  

BG logo new.jpg